Thành lập câu lạc bộ bóng rổ học viện Nhật ngữ Kobe Toyo - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo