Thành tích thực tế - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Thành tích thực tế

【Thành tích học lên (tính đến tháng 3 năm 2018)】

Thời điểm tốt nghiệpĐịa điểmSố học sinh tốt nghiệp
TổngCao họcĐại họcCao đẳngCao đẳng chuyên mônChuyên mônCác trường khácTìm việcKhác
Tháng 3 năm 2016Tỉnh Hyogo179457600390019
Tp KobeTỷ lệ25.1%42.5%0.0%0.0%21.8%0.0%0.0%10.6%
Tháng 3 năm 2017Tỉnh Hyogo2284596004801029
Tp KobeTỷ lệ19.7%42.1%0.0%0.0%21.1%0.0%4.4%12.7%
Tháng 3 năm 2018Tỉnh Hyogo220258210840721
Tp KobeTỷ lệ11.4%37.3%0.5%0.0%38.2%0.0%3.2%9.5%

【Thành tích kỳ thi Du học Nhật bản EJU (tính đến tháng 7 năm 2018)】

 Số học sinh dự thiSố học sinh đạt từ 219 điểm trở lênTỷ lệ hoàn thành mục tiêu
Năm 2015 Lần thứ 1372567.6%
Năm 2015 Lần thứ 2573357.9%
Năm 2016 Lần thứ 1352880.0%
Năm 2016 Lần thứ 2704057.1%
Năm 2017 Lần thứ 1433888.4%
Năm 2017 Lần thứ 2544277.8%
Năm 2018 Lần thứ 1312167.7%

【Thành tích kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (tính đến tháng 7 năm 2018)】

 N1N2
Số lượng dự thiSố lượng đỗTỷ lệ đỗSố lượng dự thiSố lượng đỗTỷ lệ đỗ
07/201519842.1%241666.7%
12/2015211047.6%411639.0%
07/2016231356.5%271763.0%
12/2016422047.6%492346.9%
07/2017261557.7%545194.4%
12/2017442045.5%403690.0%
07/2018221881.8%555090.9%