Danh sách trường học lên chính - 神戸東洋日本語学院

Danh sách trường học lên chính - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Danh sách trường học lên chính

Năm 2021

Bậc cao học

Hệ cao học Trường đại học Kobe
Hệ cao học trường đại học Hokkaido
Hệ cao học Trường đại học Osaka
Hệ cao học Trường đại học Quốc lập Yokohama
Hệ cao học Trường đại học Tokyo Gakugei
Hệ cao học Trường đại học Fukushima
Hệ cao học Trường đại học Kagawa
Hệ cao học Trường đại học Iwate
Hệ cao học Trường đại học Ryukoku
Hệ cao học Trường đại học Kyoto Sangyo

Bậc đại học

Đại học công nghệ Kitami
Đại học thiết kế nghệ thuật Seian
Đại học Osaka Sangyo
Đại học nha khoa Osaka
Đại học Ryutsu Kagaku
Đại học Quốc tế Kobe
Đại học Khoa học tổng hợp Nagasaki
Đại học du lịch Osaka
Đại học Quốc tế Hagoromo
Đại học Teikyo Heisei

Trường chuyên môn

Trường chuyên môn ô tô Toyota
Trường chuyên môn du lịch Osaka
Học viện thời trang Bunka
Trường chuyên môn TOA KEIRI
Trường chuyên môn Kobe Denshi

Năm 2020

Bậc cao học

Đại học Tohoku
Đại học Kobe
Đại học Tamagata
Đại học nữ sinh Nara
Đại học thành phố Nagoya
Đại học Kumamoto
Đại học Shimane
Đại học giáo dục Hyogo
Đại học Chuo
Đại học Kansai

Bậc đại học

Đại học Ryukyu
Đại học Kinki
Đại học Ryukoku
Đại học Kyoto Sangyo
Đại học học viện Kobe
Đại học Kyoto Seika
Đại học Ashiya
Đại học Quốc tế Kobe
Đại học Ryutsu Kagaku
Đại học Kinh tế Nhật Bản

Trường chuyên môn

Trường chuyên môn cao đẳng kinh doanh quốc tế Tokyo
Trường chuyên môn kế toán Ohara
Trường chuyên môn máy tính Kyoto
Trường chuyên môn kế toán Đông Á
Trường chuyên môn cao đẳng nghệ thuật Kobe

Năm 2019

Bậc cao học

Đại học Tohoku
Đại học Kobe
Đại học giáo dục Hyogo
Đại học Shinshu
Đại học thành phố Osaka
Đại học tỉnh Hyogo
Đại học ngoại ngữ thành phố Kobe
Đại học tỉnh Shizuoka
Đại học Kansai
Đại học Nhật Bản

Bậc đại học

Đại học Ryukyu
Đại học tỉnh Niigata
Đại học Doshisha
Đại học Kwansei Gakuin
Đại học Ritsumeikan
Đại học Kinki
Đại học Kyoto Sangyo
Đại học Hyogo
Đại học Tokai
Đại học Toyo

Trường chuyên môn

Trường chuyên môn kế toán Ohara
Trường xe hơi Toyota Kobe
Trường chuyên môn kinh doanh ngoại ngữ và du lịch Sundai
HAL Osaka
Trường chuyên môn nấu ăn Kyoto

Năm 2018

Bậc cao học

Đại học Tokyo
Đại học Hokkaido
Đại học Kobe
Đại học ngoại ngữ thành phố Kobe
Đại học phủ Osaka
Đại học tỉnh Hyogo
Đại học khoa học nghệ thuật Kobe
Đại học học viện thông tin Kyoto

Bậc đại học

Đại học Akita
Đại học thành phố Osaka
Đại học Aichi
Đại học học viện Otemon
Đại học học viện Kobe
Đại học Osaka Sangyo
Đại học Otemae
Đại học Josai
Đại học học viện Osaka
Đại học Ryutsu Kagaku

Trường chuyên môn

Trường xe hơi Toyota Kobe
Trường chuyên môn máy tính Kyoto
Trường chuyên môn kinh doanh ngoại ngữ và du lịch Sundai
Trường chuyên môn thiết kế Osaka
HAL Osaka

Năm 2017

Bậc cao học

Đại học Hitotsubashi
Đại học Hokkaido
Đại học Kobe
Đại học ngoại ngữ thành phố Kobe
Đại học thành phố Osaka
Đại học Tsukuba
Đại học Kansai
Đại học Kwansei Gakuin
Đại học Musashi
Đại học tỉnh Hyogo

Bậc đại học

Đại học Akita
Đại học Saitama
Đại học giáo dục Osaka
Đại học Kwansei Gakuin
Đại học Doshisha
Đại học Rikkyo
Đại học Kyoto Sangyo
Đại học nha khoa Osaka

Trường chuyên môn

Trường chuyên môn công nghiệp Nhật bản
Trường chuyên môn mỹ thuật Osaka
Trường chuyên môn thiết kế và công nghệ thông tin Osaka
Trường chuyên môn thời trang Osaka
Trường chuyên môn Kobe Denshi

Năm 2016

Bậc cao học

Đại học Tokyo
Đại học Kyoto
Đại học Hitotsubashi
Đại học Hokkaido
Đại học Hiroshima
Đại học Kobe
Đại học ngoại ngữ thành phố Kobe
Đại học Nagoya
Đại học Tohoku
Đại học Mie

Bậc đại học

Đại học Ehime
Đại học Fukui
Đại học Keio
Đại học Rikkyo
Đại học Kwansei Gakuin
Đại học Doshisha
Đại học Ritsumeikan
Đại học Kyoto Sangyo
Đại học Yamato
Đại học Rissho

Trường chuyên môn

Trường chuyên môn máy tính ECC
Trường chuyên môn HAL
Trường trung cấp kỹ thuật xây dựng Syusei
Trường chuyên môn Kobe YMCA Gakuin (Khoa khách sạn)
Trường chuyên môn phúc lợi bảo mẫu Himeji

Năm 2015

Bậc cao học

Đại học Hitotsubashi
Đại học Osaka
Đại học Hiroshima
Đại học Kobe
Đại học Nagoya
Đại học Tohoku
Đại học Mie
Đại học Wakayama
Đại học Meji
Đại học thành phố Osaka

Bậc đại học

Đại học Ryukyus
Đại học Tohoku
Đại học giáo dục Osaka
Đại học Nhật Bản
Đại học Kwansei Gakuin
Đại học Doshisha
Đại học Ritsumeikan
Đại học Aoyama Gakuin
Đại học Kinki
Đại học Ryukoku

Trường chuyên môn

Trường chuyên môn khách sạn Tokyo YMCA Kokusai
Trường âm nhạc Osaka
Trường chuyên môn Osaka-bridal
Trường chuyên môn làm bánh, nấu ăn Osaka Culinary
Trường chuyên môn Kobe Denshi
page