Các khóa học - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Các khóa học

«Giới thiệu khóa học»
Tên khóa họcThời gian nhập họcTổng thời gian họcGiờ học
Khóa xuân ⅠTháng 41 nămThứ 2~Thứ 6

【Lớp buổi sáng】9:00~12:30

【Lớp buổi chiều】13:00~16:30
Khóa xuân ⅡTháng 42 năm
Khóa hạ ⅠTháng 71 năm
Khóa hạ ⅡTháng 71 năm 9 tháng
Khóa thu ⅠTháng 101 năm
Khóa thu ⅡTháng 101 năm 6 tháng
Khóa đông ⅠTháng 11 năm
Khóa đông ⅡTháng 11 năm 3 tháng