Cách thức đăng ký nhập học - 神戸東洋日本語学院

Cách thức đăng ký nhập học - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Cách thức đăng ký nhập học

Cách thức đăng ký nhập học

 1. Hồ sơ đăng ký nhập học hãy bỏ vào phong bì kèm theo và gửi bằng đường bưu điện.
 2. Nếu có điểm chưa thoàn thiện trên hồ sơ thì sẽ có khả năng không được chấp nhận.
  Trước khi nộp hãy kiểm tra lại để tránh sai sót.
 3. Trước khi gửi hồ sơ gốc hãy gửi bản copy bằng E-mail hoặc Fax để nhà trường xác nhận nội dung.
 4. Hồ sơ xin nhập học và chi phí xét tuyển sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Hạn cuối cùng đăng ký nhập học

 • Khoá Xuân (Tháng 4): Đến cuối tháng 11 năm trước
 • Khoá Hè (Tháng 7)  : Đến cuối tháng 3
 • Khoá Thu (Tháng 10): Đến cuối tháng 5
 • Khoá Đông (Tháng 1): Đến cuối tháng 9 năm trước

Phương pháp xét tuyển

Xét tuyển hồ sơ dựa trên những tiêu chí dưới đây.

 1. Mục đích nhập học của bạn.
 2. Dự định sau khi tốt nghiệp.
 3. Quá trình học tiếng Nhật trong nước của bạn.
 4. Năng lực chi trả các chi phí như học phí và phí sinh hoạt trong thời gian du học.
 5. Thi tiếng Nhật và phỏng vấn (tùy từng trường hợp)
page