Khóa học ngắn hạn - 神戸東洋日本語学院

Khóa học ngắn hạn - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Khóa học ngắn hạn

Đối tượng là những người đang sở hữu tư cách lưu trú để sinh sống tại Nhật. Tại đây, học viên sẽ được học tổng hợp cả bốn kỹ năng 「Nghe」, 「Nói」, 「Đọc」, 「Viết」cũng như cách để giải quyết bài thi năng lực Nhật ngữ.

<Đối tượng nhập học>

Những người đang sở hữu tư cách lưu trú để sinh sống tại Nhật

<Tổng hợp các khóa học ngắn hạn>

Tên khóa họcThời gian bắt đầuThời gian kết thúcHọc phí (yên)Hạn đăng kýGhi chú
Xuân ・3 thángTrung tuần tháng 4Cuối tháng 6180,000Trung tuần tháng 3
Xuân ・6 thángTrung tuần tháng 4Trung tuần tháng 9350,000Trung tuần tháng 3
Thu ・3 thángTrung tuần tháng 10Hạ tuần tháng 12180,000Hạ tuần tháng 9
Thu ・6 thángTrung tuần tháng 10Trung tuần tháng 3350,000Trung tuần tháng 9
1 thángBất cứ lúc nào1 tháng kể từ ngày bắt đầu học66,0001 tháng trước ngày mong muốn nhập họcNếu muốn nhập học vào các thời gian ngoài tháng 4 và tháng 10, bạn cần đáp ứng yêu cầu về năng lực Nhật ngữ phù hợp với lớp hiện có.
  • Khóa ngắn hạn không cần nộp tiền nhập học
  • Với khóa học kéo dài 1 tháng, học viên sẽ không được phát sách giáo khoa (sử dụng tài liệu photo)
page