Thông tin về thành phố Kobe - 神戸東洋日本語学院

Thông tin về thành phố Kobe - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Thông tin về thành phố Kobe

Kobe là thành phố được bao bọc bởi cả biển và núi. Ngay cả người Nhật cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ tới thành phố này, khi Kobe luôn được lựa chọn là một trong những nơi đáng sống nhất. Từ xa xưa, cùng với Yokohama, Kobe cũng là một thành phố phát triển mạnh về ngoại thương và thu hút nhiều người ngoại quốc tới sinh sống. (Tại đây cũng có phố Trung Hoa và rất nhiều nhà hàng Hàn Quốc)

Trang web của thành phố Kobe tại đây

Các tuyến tàu điện

Tuyến tàu điện ngầm

Thông tin xe buýt thành phố Kobe

page