Chế độ học bổng - 神戸東洋日本語学院

Chế độ học bổng - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Chế độ học bổng

Các loại học bổng của Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo và tiêu chuẩn xét duyệt

◎ Đối tượng áp dụng: sinh viên tốt nghiệp năm học 2021

◎ Điều kiện cần: Sinh viên cần theo học tại trường từ 1 năm trở lên và có tỷ lệ đi học toàn quá trình trên 90%

1. Những sinh viên xuất sắc xét theo trường sẽ theo học sau khi tốt nghiệp

 • ● Bậc sau đại học của trường đại học quốc lập, công lập, trường tư thục nổi tiếng
 • 6người 50,000yên
 •     
 • ● Bậc đại học của trường đại học quốc lập, công lập, trường tư thục nổi tiếng
 • 6người 50,000yên
 •      
 • ※ Tiêu chuẩn xét học bổng
 • ① Các trường thuộc Kyuteidai
 • (Trường Đại học Tokyo, Kyoto, Hokkaido, Tohoku, Nagoya, Osaka, Kyushu)
 • ② Các trường đại học quốc lập, công lập ngoài mục ①
 • ③ Các trường đại học tư thục
 • (Đại học Kwansei Gakuin, Đại học Kansai, Đại học Doshisha, Đại học Ritsumeikan, Đại học Kinki, Đại học Waseda, Đại học Keio, Đại học Sophia, Đại học Meiji, Đại học Aoyama Gakuin, Đại học Chuo, Đại học Hosei, Đại học Rikkyo, Đại học Mỹ thuật Tama, Đại học Mỹ Thuật Musashino)
 •      
 • ※ Trường hợp có nhiều sinh viên thỏa mãn điều kiện thì nhà trường sẽ xét học bổng theo thứ tự ưu tiên như sau:
 • A. Tỷ lệ đi học từ cao đến thấp
 • B. Điểm trung bình các kỳ thi cuối kỳ trong thời gian học tại trường cao đến thấp

2. Học bổng cho sinh viên chuyên cần

 • ● Khóa 1 năm/ 1 năm 3 tháng
 • 6người 10,000yên
 •     
 • ● Khóa 1 năm 6 tháng/ 1 năm 9 tháng
 • 8người 15,000yên
 •     
 • ● Khóa 2 năm
 • 10người 20,000yên
 •      
 • ※ Trường hợp có nhiều sinh viên thỏa mãn điều kiện thì nhà trường sẽ theo thứ tự ưu tiên như sau:
 • A. Điểm trung bình các kỳ thi cuối kỳ trong thời gian học tại trường cao đến thấp

3. Đối với những sinh viên thi đỗ chứng chỉ JLPT

 • ● Thi đỗ N1 với số điểm từ 150 trở lên
 •   10,000yên
 •     
 • ● Thi đỗ N2 với số điểm từ 120 trở lên
 • (chỉ áp dụng với sinh viên các nước không sử dụng chữ Hán)
 •   10,000yên

4. Sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi EJU môn tiếng Nhật

 • ● Đạt được từ 330 điểm trở lên
 •   10,000yên

5. Sinh viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cuối kỳ

 • Tất cả các môn đạt từ 90 điểm trở lên, trừ những sinh viên đã từng học lại
 •   5,000yên

※ Mỗi sinh viên sẽ chỉ được trao mỗi bổng từ 1~5 một lần duy nhất

page