Thành tích thực tế - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Thành tích thực tế

【Thành tích học lên (tính đến tháng 3 năm 2019)】

Thời điểm tốt nghiệpSố học sinh tốt nghiệp
TổngCao họcĐại họcCao đẳngCao đẳng chuyên mônChuyên mônCác trường khácTìm việcKhác
Tháng 3 năm 201926031581010801646
Tỷ lệ11.9%22.3%0.4%0.0%41.5%0.0%6.2%17.7%
Tháng 3 năm 2018240258210840741
Tỷ lệ10.4%34.2%0.4%0.0%35.0%0.0%2.9%17.1%
Tháng 3 năm 20172284596004801029
Tỷ lệ19.7%42.1%0.0%0.0%21.1%0.0%4.4%12.7%
Tháng 3 năm 2016179457600390019
Tỷ lệ25.1%42.5%0.0%0.0%21.8%0.0%0.0%10.6%

【Thành tích kỳ thi Du học Nhật bản EJU (tính đến tháng 6 năm 2019)】

 Số học sinh dự thiSố học sinh đạt từ 219 điểm trở lênTỷ lệ hoàn thành mục tiêu
Năm 2019 Lần thứ 1514690.1%
Năm 2018 Lần thứ 2382771.1%
Năm 2018 Lần thứ 1312167.7%
Năm 2017 Lần thứ 2544277.8%
Năm 2017 Lần thứ 1433888.4%
Năm 2016 Lần thứ 2704057.1%
Năm 2016 Lần thứ 1352880.0%
Năm 2015 Lần thứ 2573357.9%
Năm 2015 Lần thứ 1372567.6%

【Thành tích kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (tính đến tháng 7 năm 2019)】

 N1N2
Số lượng dự thiSố lượng đỗTỷ lệ đỗSố lượng dự thiSố lượng đỗTỷ lệ đỗ
07/2019221463.6%453782.2%
12/2018372259.5%522955.8%
07/2018221881.8%555090.9%
12/2017442045.5%403690.0%
07/2017261557.7%545194.4%
12/2016422047.6%492346.9%
07/2016231356.5%271763.0%
12/2015211047.6%411639.0%
07/201519842.1%241666.7%