Danh sách các tài liệu cần chuẩn bị - 神戸東洋日本語学院

Danh sách các tài liệu cần chuẩn bị - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Danh sách các tài liệu cần chuẩn bị

  • Lưu ý: Hồ sơ của người bảo trợ tài chính có thể khác tùy theo quốc gia.
  • Tùy trường hợp, có khả năng trường sẽ yêu cầu thay đổi hoặc bổ sung hồ sơ.
  • Trước khi gửi bản gốc, hãy gửi bản copy bằng E mail hoặc Fax để nhà trường xác nhận nội dung.

A Hồ sơ của người nộp đơn xin nhập học

Số tờ
1. Hồ sơ Xin nhập học Học viện Nhật ngữ KOBE TOYO (1/3)1
2. Lý do nhập học và dự định sau khi tốt nghiệp (2/3)1
Bản dịch tiếng Nhật1
3. Bản gốc giấy chứng nhận quá trình học tiếng Nhật1
Bản gốc của giấy chứng nhận tốt nghiệp1
4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp của bậc học cao nhất.1
Bản dịch tiếng Nhật1
5.Bản copy hộ chiếu (Ảnh・số hộ chiếu・Ngày tháng năm cấp・Thời hạn có hiệu lực・Nơi cấp) hoặc bản copy giấy chứng nhận xuất cảnh1
6. Ảnh chứng minh (4cm×3cm・không đội mũ・chụp trong vòng 3 tháng trở lại)6
7. Bản copy giấy chứng nhận đã trả phí xét hồ sơ.
Tổng cộng 35,000 yên (gồm phí xét hồ sơ 30.000 yên, lệ phí chuyển tiền 5.000 yên)
1

B Hồ sơ của người bảo trợ tài chính.

Số tờ
8. Đơn đảm bảo chu cấp chi phí du học (3/3)1
Bản dịch tiếng Nhật1
9. Giấy chứng nhận đang làm việc1
Bản dịch tiếng Nhật1
10. Bản gốc giấy chứng nhận tiền dư trong tài khoản của người bảo trợ tài chính.1
11. Giấy chứng nhận mối quan hệ giữa người nộp đơn xin nhập học và người bảo trợ tài chính1
Bản dịch tiếng Nhật1
page