Quy ước (khóa học dài hạn) - 神戸東洋日本語学院

Quy ước (khóa học dài hạn) - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Quy ước (khóa học dài hạn)

Liên quan đến việc thay đổi khóa học/ phí hủy khi hủy nhập học và nghỉ học giữa chừng.

Về nguyên tắc, tiền học sau khi đã đóng sẽ không được hoàn trả lại; tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, nhà trường sẽ hoàn lại học phí (sau khi đã trừ phí hủy nhập học) theo quy ước dưới đây.

  1. Sau khi nhận được kết quả tư cách lưu trú mà không được Đại sứ quán Nhật Bản cấp VISA thì sẽ được hoàn lại toàn bộ phí giảng dạy, phí thiết bị, phí tài liệu, phí bảo hiểm. (Phí xét tuyển, tiền nhập học sẽ không được hoàn lại)
  2. Trường hợp hủy nhập học trước khi bắt đầu khóa học đã đăng ký, nếu đề nghị đó hoàn tất trên giấy tờ trước ngày cuối cùng của tháng trước tháng bắt đầu khóa học (kỳ tháng 4: ngày 31 tháng 3; kỳ tháng 7: ngày 30 tháng 6; kỳ tháng 10: ngày 30 tháng 9; kỳ tháng 1: ngày 31 tháng 12) thì sẽ được hoàn lại toàn bộ phí giảng dạy, phí thiết bị, phí tài liệu, tiền bảo hiểm. (Phí xét tuyển và tiền nhập học không được hoàn lại)
  3. Trường hợp xin thôi học từ tháng bắt đầu khóa học trở đi (tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 1), sẽ không được hoàn lại toàn bộ số tiền đã đóng.
Bảng tóm tắt căn cứ theo thời gian xin hủy
Thời gian xin hủyABC
Phí xét tuyểnKhông hoàn lạiKhông hoàn lạiKhông hoàn lại
Tiền nhập họcKhông hoàn lạiKhông hoàn lạiKhông hoàn lại
Phí giảng dạy1 lầnHoàn lạiHoàn lạiKhông hoàn lại
Trả gópHoàn lạiHoàn lạiKhông hoàn lại
Phí thiết bịHoàn lạiHoàn lạiKhông hoàn lại
Phí tài liệuHoàn lạiHoàn lạiKhông hoàn lại
Phí bảo hiểmHoàn lạiHoàn lạiKhông hoàn lại
  • Trường hợp chuyển khoản, phí chuyển khoản sẽ trừ vào số tiền được hoàn lại.
  • Có một số trường hợp phí giảng dạy 1 năm được chia ra đóng làm 2 lần, điều này không có nghĩa sẽ có thể chỉ học một nửa (6 tháng) của khóa học 1 năm, mà chỉ cho thấy việc chi trả phí học tập của toàn khóa được chia ra đóng làm 2 lần; ngay từ đầu không có khóa học dài hạn chỉ kéo dài 6 tháng.
page