Lễ nhập học kỳ tháng 7 năm 2018 - 神戸東洋日本語学院

Lễ nhập học kỳ tháng 7 năm 2018 - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Lễ nhập học kỳ tháng 7 năm 2018

Mặc dù có một chút lo lắng về thời tiết ngày hôm nay, nhưng thật may mắn, lễ nhập học kỳ tháng 7 năm 2018 của học viện Nhật ngữ Kobe Toyo đã được diễn ra một cách thuận lợi.
Trong số tân sinh viên nhập học kỳ này, số nam sinh nhiều hơn hẳn và trong ánh mắt của tất cả các bạn đều ánh lên sự kỳ vọng cũng như hy vọng đối với việc học tập tại Nhật Bản.
Toàn thể đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường cũng vậy, bên cạnh sự kỳ vọng, chúng tôi sẽ dành hết tâm sức để hỗ trợ và giúp đỡ các em phát huy khả năng của mình và tỏa sáng hơn nữa trong tương lai.

single