Động đất shindo 6 tại Osaka, không có cảnh báo sóng thần - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

NEWS Hiển thị toàn bộ