Lễ trao học bổng kỳ tốt nghiệp 9/2018 - 神戸東洋日本語学院

Lễ trao học bổng kỳ tốt nghiệp 9/2018 - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Lễ trao học bổng kỳ tốt nghiệp 9/2018

Lễ trao học bổng kỳ tốt nghiệp 9/2018


Hôm nay, ngày 5 tháng 10, nhà trường đã tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh tốt nghiệp kỳ tháng 9 năm 2018.


Đây là chế độ học bổng của học viện Nhật ngữ Kobe Toyo dành cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Lần này nhà trường đã trao cho 2 học sinh vì những cố gắng và đã đạt thành tích cao trong suốt quá trình học tập tại Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo.
Sau khi tốt nghiệp, 2 bạn sẽ học tiếp lên bậc cao học. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ thành công hơn nữa trong tương lai.

single