Hoạt động ngoại khóa về chỉ đường - 神戸東洋日本語学院

Hoạt động ngoại khóa về chỉ đường - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Hoạt động ngoại khóa về chỉ đường

Đây là giờ học ngoại khóa giành cho các lớp BB (tương đương trình độ sơ-trung cấp).

Để đi tới địa điểm được chỉ định, học sinh sẽ cần hỏi thăm những người Nhật gặp trên đường.

Điều thú vị là trong số đó, có nhóm còn được các em nhỏ dẫn đến tận nơi.

Được nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ của các em học sinh tại điểm đích cho thấy hoạt động ngoại khóa ngày hôm nay đã thực sự bổ ích.

 

 

single