Cuộc họp trao đổi ý kiến giữa các cơ sở đào tạo tiếng Nhật tỉnh Hyogo - 神戸東洋日本語学院

Cuộc họp trao đổi ý kiến giữa các cơ sở đào tạo tiếng Nhật tỉnh Hyogo - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Cuộc họp trao đổi ý kiến giữa các cơ sở đào tạo tiếng Nhật tỉnh Hyogo

Ngày 22 tháng 6 năm 2021 (thứ Ba), cuộc họp trao đổi ý kiến ​​giữa các cơ sở đao tạo tiếng Nhật trong địa bàn tỉnh Hyogo được chủ trì bởi Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo đã được diễn ra.

 

Bên cạnh các trường Nhật ngữ còn có sự tham gia của ban liên lạc các tổ chức đào tạo tiếng Nhật của tỉnh Hyogo. Ngoài ra, các nghị viên đại diện cho chính quyền địa phương cũng tham gia để hiểu hiện trạng và lắng nghe yêu cầu của các cơ sở giáo dục tiếng Nhật.

Tại cuộc họp, các bên tham gia tăng cường giao lưu và cùng nhau cam kết mang đến nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho cộng đồng quốc tế thông qua việc đào tạo du học sinh. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những sinh viên muốn làm việc tại Nhật Bản và đi sâu vào những hình thức đào tạo du học mới.

single