Giới thiệu giờ học (sơ cấp-trung cấp): “Teru Teru Bozu” - 神戸東洋日本語学院

Giới thiệu giờ học (sơ cấp-trung cấp): “Teru Teru Bozu” - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Giới thiệu giờ học (sơ cấp-trung cấp): “Teru Teru Bozu”

Vì sắp bước vào mùa mưa nên trong một giờ học của lớp sơ trung cấp, chúng tôi đã cùng nhau làm “teru teru bozu (búp bê cầu nắng)” bằng giấy origami.

Đầu tiên, giờ học bắt đầu bằng việc tìm hiểu về “búp bê cầu nắng”. Mặc dù “búp bê cầu nắng” là một phong tục được bắt nguồn từ Trung Quốc, tuy nhiên hầu hết sinh viên không hề biết điều này.

Tiếp đó, sau khi giải thích cách làm “teru teru bozu” xong, tất cả chúng tôi đã cùng nhau làm thử. Một số sinh viên đã phải vật lộn vất vả nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những tác phẩm “búp bê cầu nắng” mang đậm dấu ấn cá nhân.

 

Nếu có cơ hội, các bạn cũng hãy thử chơi với origami, một nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản, nhé.

single