Buổi giới thiệu về chế độ thực tập sinh kỹ năng đặc định số 1 (Lần 1 năm 2022) - 神戸東洋日本語学院

Buổi giới thiệu về chế độ thực tập sinh kỹ năng đặc định số 1 (Lần 1 năm 2022) - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Buổi giới thiệu về chế độ thực tập sinh kỹ năng đặc định số 1 (Lần 1 năm 2022)

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, buổi giới thiệu (lần thứ nhất) về chế độ thực tập sinh kỹ năng đặc định số 1 đã được tổ chức taị học viện Nhật ngữ Kobe Toyo.

Tại buổi hướng dẫn, chúng tôi đã giải thích các thông tin liên quan tới tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định số 1”, như quy trình từ khi nhập học đến khi làm việc dưới tư cách lưu trú kỹ năng đặc định và các yêu cầu cần đạt được.


Ngoài ra, chúng tôi cũng công bố thông tin chi tiết về lớp học luyện thi miễn phí để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định được tổ chức bởi học viện Nhật ngữ Kobe Toyo.

Trong thời gian tới, học viện Nhật ngữ Kobe Toyo sẽ tiến hành tư vấn cá nhân, dựa vào đó để tiếp tục các công tác hỗ trợ sinh viên học tập, đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng và kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật phù hợp với điều kiện hiện tại của từng người, giới thiệu việc làm, hướng dẫn viết hồ sơ ứng tuyển, luyện tập phỏng vấn và chuyển đổi tư cách lưu trú.

 

Những sinh viên tham gia buổi hướng dẫn đã lắng nghe một cách nghiêm túc để hướng tới việc thực hiện ước mơ của bản mình.

Trong tương lai, học viện Nhật ngữ Kobe Toyo sẽ tiếp tục tiến hành nhiều hoạt động bổ ích để mang đến sự hài lòng cho các sinh viên đang và sẽ theo học tại trường, cũng như mở rộng thêm các lựa chọn sau tốt nghiệp cho sinh viên.

single