Thông báo chuyển địa điểm trường - 神戸東洋日本語学院

Thông báo chuyển địa điểm trường - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Thông báo chuyển địa điểm trường

Vào thời điểm tháng 10 năm 2017, số học viên ghi danh vào Học Viện đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
Với mục đích nâng cao môi trường giảng dạy, chúng tôi đang tiến hành các công tác chuẩn bị để khai trương cơ sở mới. Việc di dời trường học sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 năm nay và từ tháng 1 năm sau, sẽ bắt đầu giảng dạy tại cở sở mới.

※Tên cơ sở mới: Motomachi CampusⅠ・Ⅱ (Từ Ga JR Motomachi đi bộ 4 phút)

※Địa chỉ: Motomachi CampusⅠ: 4 Kitanagasadori, Chuo-ku, Kobe-shi
               Motomachi CampusⅡ: 4 Shimoyamatedori, Chuo-ku, Kobe-shi

Số điện thoại liên lạc tại cơ sở mới: 078-333-1127 (không thay đổi so với số hiện tại)v ※Số FAX cũng không thay đổi

Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, sự hợp tác của quý vị trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn!

single