Thông báo kết quả học bổng - 神戸東洋日本語学院

Thông báo kết quả học bổng - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Thông báo kết quả học bổng

Vào ngày 21 tháng 6, lễ tuyên dương những học sinh xuất sắc nhận được học bổng của các tổ chức công tại Nhật Bản đã được tổ chức tại học xá của Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo. Trong đó:
・1 học sinh nhận được nhận học bổng Rokko
・3 học sinh được nhận học bổng danh dự JASSO
Để có thể nhận được học bổng này, học sinh nhất định phải là người vừa có thành tích học tập xuất sắc đồng thời có phẩm chất đạo đức tốt, nói cách khác, đối với các bạn du học sinh, đây thực sự là một cánh cửa hẹp và nhiều cạnh tranh.
Về phía bốn du học sinh đã nhận được học bổng, nhà trường hy vọng các bạn sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong tương lai.

single