Cập nhật thành tích tiến học và danh sách trường học lên - 神戸東洋日本語学院

Cập nhật thành tích tiến học và danh sách trường học lên - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Cập nhật thành tích tiến học và danh sách trường học lên

Xin cảm ơn quý vị đã ghé thăm trang web của Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo.
Chúng tôi đã cập nhật thông tin về thành tích tiến học và danh sách trường học lên của khóa sinh viên tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2020.
Xin vui lòng theo dõi kết quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra của những sinh viên tốt nghiệp tháng 3 năm 2020.

single