Về việc gia hạn thời gian tìm việc làm sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật - 神戸東洋日本語学院

Về việc gia hạn thời gian tìm việc làm sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Về việc gia hạn thời gian tìm việc làm sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật

Dự án hỗ trợ hoạt động tìm việc làm cho du học sinh đã tốt nghiệp bậc đại học tại cơ sở giáo dục nằm ngoài Nhật Bản cuối cùng cũng đã được triển khai trên quy mô toàn quốc.

 

Trước đây, khi sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp bậc đại học, cao học tại nước ngoài tới Nhật Bản du học và tìm việc làm tại các công ty Nhật Bản sẽ

đi theo những lộ trình như trên, tuy nhiên, từ tháng 9 năm nay sinh viên tốt nghiệp trường tiếng Nhật có thể lựa chọn đi theo lộ trình như dưới đây.

 

Cho đến nay, tư cách lưu trú “hoạt động đặc định” chỉ cấp cho những du học sinh tốt nghiệp từ các trường đại học, cao học của Nhật Bản.

Tại một số địa phương ở Nhật Bản, vơi tư cách là đặc khu chiến lược quốc gia, những du học sinh tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo tiếng Nhật cũng được cấp tư cách lưu trú này. Tuy nhiên, điều này đã không được áp dụng tại thành phố Kobe cũng như tại tỉnh Hyogo. Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo đã làm việc với thành phố Kobe, tỉnh Hyogo và các cơ sở giáo dục tiếng Nhật khác để mở rộng các lựa chọn sau khi tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế và dưới sự hợp tác của các cơ quan, tổ chức, chế độ này đã được áp dụng cho toàn quốc thay vì chỉ tại các đặc khu chiến lược quốc gia như trước đây.

 

Theo đó, cơ hội tìm việc tại Nhật Bản đối với những du học sinh đã tốt nghiệp đại học, cao học tại nước ngoài đã được mở rộng hơn rất nhiều.

Cùng với việc bổ sung thêm tư cách lưu trú mới “Kỹ năng đặc định”, bất kể học vấn, cánh cửa việc làm cho du học sinh nước ngoài cũng rộng mở hơn rất nhiều.

 

single