Khóa đào tạo về “Đánh giá năng lực Nhật ngữ dành cho thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý” - 神戸東洋日本語学院

Khóa đào tạo về “Đánh giá năng lực Nhật ngữ dành cho thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý” - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Khóa đào tạo về “Đánh giá năng lực Nhật ngữ dành cho thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý”

Khóa đào tạo về đánh giá năng lực Nhật ngữ (N2, N3) do Trung tâm hỗ trợ thực tập sinh ngành hộ lý - Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Hyogo chủ trì đã được tổ chức vào tháng 11, trong vòng 4 ngày.

Giáo viên của học viện Nhật ngữ Kobe Toyo đã vinh dự được mời tham gia khóa đào tạo để giải thích về kỳ thi với tư cách là người hướng dẫn.

Học viên tham gia khóa đào tạo là những người đang làm công việc hộ lý, đồng thời là những người đang rất cố gắng học tập và trau dồi khả năng tiếng Nhật.

Hy vọng rằng khóa đào tạo này sẽ hữu ích và giúp tất cả học viên vượt qua kỳ thi năng lực Nhật ngữ diễn ra vào tháng 12 tới với kết quả tốt nhất.

single