※THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ CUỐI NĂM VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH - 神戸東洋日本語学院

※THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ CUỐI NĂM VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

※THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ CUỐI NĂM VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo xin thông báo lịch nghỉ lễ cuối năm và Tết dương lịch của nhà trường như sau. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm của quý vị.

 

Chi tiết

 

◆Thời gian nghỉ lễ

Ngày 29 tháng 12 năm 2021 (thứ Tư) ~ Ngày 3 tháng 1 năm 2022 (thứ Hai)

 

Trường học sẽ mở cửa trở lại vào ngày 4 tháng 1 năm 2022 (thứ Ba).

single