Hỗ trợ thực phẩm từ ủy ban liên lạc các cơ sở đào tạo tiếng Nhật tỉnh Hyogo - 神戸東洋日本語学院

Hỗ trợ thực phẩm từ ủy ban liên lạc các cơ sở đào tạo tiếng Nhật tỉnh Hyogo - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Hỗ trợ thực phẩm từ ủy ban liên lạc các cơ sở đào tạo tiếng Nhật tỉnh Hyogo

Vừa qua nhà trường đã nhận được rất nhiều thực phẩm hỗ trợ đến từ Ủy ban Liên lạc Giáo dục tiếng Nhật tỉnh Hyogo.

 Chúng tôi đã phân phát các loại thực phẩm như gạo, bánh mì, và mì ramen cho những sinh viên có nhu cầu. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi đã nhận được hỗ trợ tài chính và hàng hóa từ rất nhiều tổ chức khác nhau. Các bạn du học sinh rất vui mừng và biết ơn khi được nhận những sự hỗ trợ như thế này bởi vì hiện tại chỉ riêng việc duy trì công việc làm thêm thôi đã rất khó khăn.Sự hỗ trợ của các tổ chức, ban ngành, đoàn thể đã phần nào làm giảm bớt sự lo lắng và giúp các bạn sinh viên quốc tế có thể thực hiện những ước mơ, hoài bão trong tương lai chẳng hạn như tiếp tục học lên bậc học cao hơn hoặc tìm việc làm tại Nhật Bản. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến từng tổ chức, ban ngành, đoàn thể vì sự hỗ trợ rất kịp thời từ quý vị.

single