Hội thảo giới thiệu các trường chuyên môn - 神戸東洋日本語学院

Hội thảo giới thiệu các trường chuyên môn - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Hội thảo giới thiệu các trường chuyên môn

Là một phần trong hoạt động hướng dẫn học tập, Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo đã đứng ra tổ chức buổi hội thảo nhằm cung cấp thông tin tuyển sinh và giới thiệu về các trường chuyên môn.


Rất nhiều cơ sở đạo tạo trong khu vực đã đến tham dự và mang đến những thông tin hướng dẫn tuyển sinh vô cùng chi tiết.


Khi được trực tiếp nghe các thầy cô giáo giới thiệu, chúng tôi nghĩ rằng ý thức đối với việc học tiếp lên cao của các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.


Có những học sinh chỉ vừa mới nhập học không lâu nhưng tất cả đều tham gia lắng nghe và đặt câu hỏi với thái độ nghiêm túc và cầu thị.

single