Diễn đàn tuyển dụng dành cho du học sinh quốc tế - 神戸東洋日本語学院

Diễn đàn tuyển dụng dành cho du học sinh quốc tế - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Diễn đàn tuyển dụng dành cho du học sinh quốc tế

Ngày 5 tháng 7, “Diễn đàn tuyển dụng dành cho du học sinh quốc tế” được tổ chức lần đầu tiên tại Hội quán quốc tế Kobe, thu hút gần 250 du học sinh tham dự.


Khoảng 20 doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Hyogo có mong muốn tuyển dụng sinh viên nước ngoài đã mở quầy thông tin về tuyển dụng tại sự kiện lần này, những học sinh có nguyện vọng tìm việc sau khi tốt nghiệp của Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo cũng tham dự.


Trong trang phục vest chỉnh tề, các bạn du học sinh tham gia và lắng nghe chăm chú phần giới thiệu của từng doanh nghiệp.  

single