Tham dự Open campus tại Đại học Kwansei Gakuin - 神戸東洋日本語学院

Tham dự Open campus tại Đại học Kwansei Gakuin - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Tham dự Open campus tại Đại học Kwansei Gakuin

Ngày 5 tháng 8, dưới cái nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè, giáo viên và học sinh Kobe Toyo đã tham gia ngày hội tuyển sinh tại trường đại học Kwansei Gakuin.
Học sinh đã rất tích cực và chăm chỉ khi tham dự hội thảo của từng khoa.
Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian tương đối dài cùng trao đổi ý kiến cũng như thảo luận nghiêm túc với cựu học sinh Kobe Toyo đang theo học tại trường đại học này.

 

single