Tham dự Open campus tại Đại học Luật kinh tế Osaka - 神戸東洋日本語学院

Tham dự Open campus tại Đại học Luật kinh tế Osaka - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Tham dự Open campus tại Đại học Luật kinh tế Osaka

Ngày 18 tháng 8, chúng tôi đã cũng học sinh tham gia ngày hội tuyển sinh (open campus) tại trường đại học Luật kinh tế Osaka, trường nằm ở thành phố Yao, Osaka, hơi xa một chút nếu đi từ Kobe.


Học sinh đã vô cùng chăm chú và thể hiện rõ hứng thú khi nghe người phụ trách tuyển sinh giới thiệu về trường.

 

single