Tham dự Open campus tại đại học Himeji Dokkyo - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Tham dự Open campus tại đại học Himeji Dokkyo

Ngày 2 tháng 9, giáo viên hướng dẫn học lên cao của học viện đã cùng học sinh tham dự ngày hội tuyển sinh (open campus) tại trường đại học Himeji Dokkyo.