Tham dự Open campus tại đại học Kobe Yamate - 神戸東洋日本語学院

Tham dự Open campus tại đại học Kobe Yamate - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Tham dự Open campus tại đại học Kobe Yamate

Ngày 9 tháng 9, giáo viên hướng dẫn học lên cao của học viện đã cùng học sinh tham dự ngày hội tuyển sinh (open campus) tại trường đại học Kobe Yamate.

 

single