Giới thiệu Đại học Kwansei Gakuin - 神戸東洋日本語学院

Giới thiệu Đại học Kwansei Gakuin - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Giới thiệu Đại học Kwansei Gakuin

Ngày 21 tháng 6, bạn Zhang Zhong Lai, một cựu sinh viên đang theo học tại Đại học Kwansei Gakuin, đã về trường và giới thiệu cũng như chia sẻ về trường đại học Kwansei Gakuin.

Hiện tại, bạn Zhang, đang theo học năm thứ 3 tại khoa Nghiên cứu chính sách tại Đại học Kwansei Gakuin, đã mang đến rất nhiều thông tin bổ ích liên quan đến điều kiện nhập học cũng như cuộc sống sinh viên ở Kwansei Gakuin và nhận được rất nhiều sự quan tâm tới từ những học sinh Kobe Toyo.

 

single