Giới thiệu đại học Kyoto Sangyo – ngày 17 tháng 7 - 神戸東洋日本語学院

Giới thiệu đại học Kyoto Sangyo – ngày 17 tháng 7 - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Giới thiệu đại học Kyoto Sangyo – ngày 17 tháng 7

Bạn Wan Yi Xuan, một cựu học sinh Kobe Toyo đang theo học tại khoa quản trị thuộc đại học Kyoto Sangyo, đã tới giới thiệu và đưa ra lời khuyên với tư cách sempai cho các bạn học sinh Trung Quốc có nguyện vọng học lên đại học này.
Nội dung buổi giới thiệu chủ yếu xoay quanh các khoa trong trường, điều kiện nhập học, học phí,...
Đặc biệt, đối với những học sinh tham gia buổi giới thiệu trường ngày hôm nay thì chế độ học bổng và giảm trừ học phí chính là nội dung hấp dẫn nhất.
Một lần nữa xin cảm ơn bạn Wan Yi Xuan đã dành thời gian chia sẻ những thông tin bổ ích cho những học sinh khóa dưới của trường chúng ta.

single