Giới thiệu đại học Osaka Seikei – ngày 19 tháng 7 - 神戸東洋日本語学院

Giới thiệu đại học Osaka Seikei – ngày 19 tháng 7 - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Giới thiệu đại học Osaka Seikei – ngày 19 tháng 7

Như thông lệ, một cựu sinh viên đang theo học tại trường đại học Osaka Seikei đã tới học viện và giới thiệu về ngôi trường mình đang học tập tới những đàn em khóa dưới tại Kobe Toyo.
Dẫn dắt buổi giới thiệu lần này là bạn Han Li Xue, sinh viên khoa Quản lý tại đại học Osaka Seikei, hiện tại bạn đang học chủ yếu về quản trị kinh doanh.
Những nội dung đã được giải thích tại buổi giới thiệu:
・Giới thiệu khoa và ngành học (từ năm tới, khoa quản lý sẽ được đổi tên thành khoa kinh doanh, bổ sung thêm khóa học chính sách công)
・Điều kiện nhập học
Bên cạnh đó là những lời khuyên quý giá khi làm bài thi và học sinh tham gia đều chăm chú lắng nghe cùng thái độ rất nghiêm túc.
Một lần nữa xin cảm ơn bạn Han Li Xue rất nhiều!

single