Tòa đàm hướng dẫn việc làm lần thứ nhất - 19/11/2019 (thứ ba) - 神戸東洋日本語学院

Tòa đàm hướng dẫn việc làm lần thứ nhất - 19/11/2019 (thứ ba) - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Tòa đàm hướng dẫn việc làm lần thứ nhất - 19/11/2019 (thứ ba)

Buổi tọa đàm diễn ra dưới sự điều hành của phòng đối ngoại, một bộ phận mới được thành lập từ tháng 4 năm nay.
Nội dung xoay quanh việc giải thích về vấn đề tìm việc làm dưới dạng tư cách lưu trú mới "kỹ năng đặc định" (tokuteigino); những điều kiện cần thiết để đăng ký tư cách lưu trú "tokuteigino"; bài thi đánh giá kỹ năng; chứng nhận năng lực tiếng Nhật... và đã thu hút được nhiều sự quan tâm của những sinh viên tham gia.
Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để các bạn sinh viên có thể nghiêm túc suy nghĩ về những kế hoạch tương lai của bản thân.
Với sự hỗ trợ nhiệt tình đến từ phòng đối ngoại và phòng giáo vụ trong vấn đề tìm việc làm hay học lên cao, chúng tôi tin rằng mỗi sinh viên sẽ hoàn toàn yên tâm học tập và sinh hoạt dưới mái trường Kobe Toyo.

single