Tọa đàm hướng dẫn tiến học năm học 2020 - 神戸東洋日本語学院

Tọa đàm hướng dẫn tiến học năm học 2020 - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Tọa đàm hướng dẫn tiến học năm học 2020

Vào hai ngày 29 và 30 tháng 7, buổi tọa đàm hướng dẫn tiến học năm học 2020, dành riêng cho sinh viên học viện Nhật ngữ Kobe Toyo đã được tổ chức tại hội trường tỉnh Hyogo, với sự tham gia của 9 trường cao học, 12 trường đại học, 1 trường cao đẳng và 27 trường chuyên môn.

Tất cả các biện pháp nhằm phòng tránh lây nhiễm virus Corona chủng mới như tiến hành kiểm tra thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào hội trường,… đều được đảm bảo tiến hành một cách kỹ lưỡng.

Mặc dù có một số trường tham gia dưới hình thức trực tuyến, nhưng giữa đại diện các trường và sinh viên đều đã có những cuộc nói chuyện vô cùng ý nghĩa.

Các trường tham gia tọa đàm lần này vô cùng đa dạng về khoa và ngành, từ kinh tế, giáo dục, quốc tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, du lịch, thiết kế, hoạt hình,.., tất cả cùng tập hợp ở đây với mục đích hiểu rõ hơn về sự lựa chọn và định hướng cuộc sống, cũng như về suy nghĩ, nhận thức đối với vấn đề tiến học của sinh viên quốc tế.

Về phía sinh viên, chúng tôi nhận thấy các bạn đã có một cơ hội tuyệt vời để thực hành phỏng vấn, tự mình truyền đạt ý kiến, suy nghĩ của bản thân thông qua buổi tọa đàm này.

single