Hội thảo giới thiệu doanh nghiệp dành cho người nước ngoài - 神戸東洋日本語学院

Hội thảo giới thiệu doanh nghiệp dành cho người nước ngoài - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Hội thảo giới thiệu doanh nghiệp dành cho người nước ngoài

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2022, Hội thảo giới thiệu doanh nghiệp hướng tới đối tượng là du học sinh đã được tổ chức tại trung tâm hội nghị Kobe Sambo Hall

Số lượng sinh viên quốc tế tham dự lần này là 1600 sinh viên, cao hơn so với các năm trước rất nhiều.

Hội thảo lần này thu hút được sự tham gia của khoảng 40 doanh nghiệp có trụ sở tại Kobe như ASICS, Hakutsuru,… Các sinh viên tới các quầy thông tin của doanh nghiệp để lắng nghe giải thích về công ty đó một cách chăm chú. Sau khi lắng nghe phần giới thiệu, có nhiều sinh viên đã rất tích cực thể hiện bản thân và nộp lại sơ yếu lý lịch trước khi ra về.

[Thống đốc Saito Hyogo sẽ được đến thăm]


Một số sinh viên có nguyện vọng tìm việc sau khi tốt nghiệp từ học viện Nhật ngữ Kobe Toyo cũng đã tham dự sự kiện lần này.

[Anh Hay, học sinh của chúng tôi]

[Từ bên phải, Giám đốc Okada, Trung tâm kinh doanh hải ngoại thành phố Kobe、Anh Hay、Hiệu trưởng Takasago]

single