Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh lên ngày 21 và 22 tháng 7 - 神戸東洋日本語学院

Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh lên ngày 21 và 22 tháng 7 - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh lên ngày 21 và 22 tháng 7

Trong hai ngày 21/7 và 22/7, học viên Nhật ngữ Kobe Toyo đã mời các trường đại học, senmon, chủ yếu thuộc khu vực Kansai, tới tham gia buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh do nhà trường chủ trì.

 

Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh của các trường chuyên môn được tổ chức vào thứ Năm, ngày 21 tháng 7.

 

Ngày 22 tháng 7 (thứ Sáu) là ngày giới thiệu thông tin tuyển sinh của các trường đại học.

 

Tất cả sinh viên đều chăm chú lắng nghe phần giải thích của các thầy cô và tích cực đặt câu hỏi.

Đây thực sự là một hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần thúc đẩy mong muốn học lên bậc học tiếp theo của các bạn sinh viên.

Xin gửi lời cảm ơn trân thành nhất tới toàn thể giáo viên đã tham gia buổi hội thảo lần này.

 

 

 

single