Động đất shindo 6 tại Osaka, không có cảnh báo sóng thần - 神戸東洋日本語学院

Động đất shindo 6 tại Osaka, không có cảnh báo sóng thần - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Động đất shindo 6 tại Osaka, không có cảnh báo sóng thần

Vào khoảng 07 giờ 58 phút ngày 18/6, tại khu vực phía Bắc của phủ Osaka đã xảy ra động đất lớn. Trận động đất này không kéo theo nguy cơ về sóng thần.
Tại thành phố Kobe rung chấn đo được là shindo 4, rung chấn này dẫn đến gián đoạn về giao thông, tuy nhiên, thiệt hại không đáng kể.
Học sinh của học viện hoàn toàn bình an vô sự và không có ai bị thương tích. Kính mong các quý vị phụ huynh hãy an tâm.

single