Về lễ tốt nghiệp năm học 2019 - 神戸東洋日本語学院

Về lễ tốt nghiệp năm học 2019 - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Về lễ tốt nghiệp năm học 2019

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lễ tốt nghiệp dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 3 tại Kobeshigaku-kaikan sẽ bị hủy.

Thay vào đó, lễ trao bằng tốt nghiệp sẽ được diễn ra cùng ngày tại khuôn viên học xá.

single