Liên quan đến việc nhập cảnh của học sinh kỳ tháng 4 năm 2020 - 神戸東洋日本語学院

Liên quan đến việc nhập cảnh của học sinh kỳ tháng 4 năm 2020 - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Liên quan đến việc nhập cảnh của học sinh kỳ tháng 4 năm 2020

Hiện tại, nhằm hạn chế lây lan dịch Covid-19, tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ, thủ tục cấp VISA du học đến Nhật đang bị tạm dừng.
Việc trì hoãn cấp VISA buộc nhà trường phải thay đổi ngày bắt đầu năm học mới.
Những học sinh đã nhận được tư cách lưu trú kỳ tháng 4 năm 2020 hãy liên lạc đến văn phòng tuyển sinh của Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo để biết thêm chi tiết.
Đồng thời, học viện đã gửi thông báo hướng dẫn riêng bằng văn bản đến từng học sinh, xin vui lòng kiểm tra kiểm tra.

single