Giới thiệu giờ học (cao cấp-siêu cấp): Tạo một bài báo phỏng vấn nhân vật - 神戸東洋日本語学院

Giới thiệu giờ học (cao cấp-siêu cấp): Tạo một bài báo phỏng vấn nhân vật - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Giới thiệu giờ học (cao cấp-siêu cấp): Tạo một bài báo phỏng vấn nhân vật

Khi học tập tại lớp học trình độ cao cấp – siêu cấp của học viện Nhật ngữ Kobe Toyo, sinh viên sẽ có cơ hội được trải nghiệm rất nhiều hoạt động khác nhau.

Lần này, chúng tôi đã thực hiện một giờ học về việc viết báo phỏng vấn chân dung nhân vật, trong đó có sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản đã được trau dồi trong quá trình học tại trường cho tới thời điểm hiện tại, nhằm mục đích nâng cao khả năng trình bày vấn đề bằng lời nói và kỹ năng viết lách cho sinh viên,

Đầu tiên, giáo viên và sinh viên cùng nhau xác định quy trình cơ bản và các cách diễn đạt cần thiết của một cuộc phỏng vấn, đồng thời suy nghĩ trước nội dung câu hỏi. Tiếp theo, với sự trợ giúp của các giáo viên đang làm việc tại học viện Nhật ngữ Kobe Toyo, các bạn sinh viên đã thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một trong số các giáo viên.

 

Việc cần làm sau khi phỏng vấn là thực hiện thao tác tóm tắt nội dung cuộc phỏng vấn, sau đó phác thảo bố cục bài viết, tiến hành viết bản nháp và hoàn thành bài báo.

Trước khi phỏng vấn, mọi người đều có vẻ lo lắng, tuy nhiên khi cuộc phỏng vấn thực sự bắt đầu, các sinh viên đã xử lý khá tốt không chỉ dùng đúng các cách diễn đạt, thực hiện đúng quy trình phỏng vấn như lúc luyện tập mà còn có thể phát triển tốt cuộc trò chuyện một các bất ngờ. Khi thực hiện bài báo, các bạn cũng rất cố gắng dồn tâm huyết vào việc xây dựng bố cục nội dung và hình thức trình bày.

single